โดย Little Bear on 11 มิ.ย. 60 14:08

บริการอื่นๆ

ประกาศ : เปลี่ยนหมายเลขบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินสัจจะ-ชำระหนี้ เริ่มใช้งานปี 2561

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี นางสาว ศุภวรรณ ชนะสงคราม และ/หรือ นางสาว กมลทิพย์ อินทะโณ และ/หรือ นางสาว จุฑา สังชาติ
สาขา 5107 เทสโก้ โลตัส หาดใหญ่
เลขที่ 408-2-61001-1

82 items(1/9) 2 3 4 5 Next » Last »|
โดย Little Bear on 24 มี.ค. 67 10:36

24 มีนาคม 2567 : กลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยปีนี้มีการประชุมทั้งแบบ On Site ห้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ และ แบบ Online ผ่าน ระบบ Zoom มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 23+19 = 42 คน

โดย Little Bear on 19 มี.ค. 66 11:45

19 มีนาคม 2566 : กลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยปีนี้มีการประชุมทั้งแบบออนไซท์ ที่ ห้องประชุม มูลนิธิชุมชนสงขลา และ แบบออนไลน์ ผ่าน ระบบ Zoom มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 24+14 = 38 คน

โดย kamoltip on 19 พ.ย. 65 12:37

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและสมาชิก เพื่อร่วมเรียนรู้ "กองทุนสิ่งแวดล้อม"เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถเข้าถึงกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นอีกกองทุนที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนขององค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆหัวใจสำคัญคือการเข้าใจ "วัฒนธรรมแห

โดย Little Bear on 6 มี.ค. 65 09:51

6 มีนาคม 2565 : กลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยปีนี้มีการประชุมแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบ Zoomอันสืบเนื่องจากปัญหาการแพร่กระจายของ COVID-19 ที่เริ่มระบาดมากขึ้นในช่วงต้นปี 2565 ทางคณะกรรมการและที่ปรึิกษาจึงจัดให้มีการประชุมออนไลน์เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกรอบนี้มีก

โดย kamoltip on 13 ม.ค. 65 14:14

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ประชุมคณะกรรมการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ มีการประชุม onsite และ online ผ่านโปรแกรม Zoomตามวาระดังนี้๑)แจ้งเพื่อทราบ๒)รับรองรายงานการประชุม เดือนธันวาคม ๒๕๖๔๓)ติดตามสัจจะสมาชิก๔)ติดตามหนี้๕)พิจารณาบริการเงินกู้ต่าง ๆ๖)พิจารณาการเบิกสวัสดิการ๗)ปรึกษาหารือ-การสำรวจ

โดย kamoltip on 9 ก.ย. 64 12:28

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ประชุมคณะกรรมการประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ตามวาระดังนี้๑)แจ้งเพื่อทราบ๒)รับรองรายงานการประชุม เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔๓)ติดตามสัจจะสมาชิก๔)ติดตามหนี้๕)พิจารณาบริการเงินกู้ต่าง ๆ๖)พิจารณาการเบิกสวัสดิการ๗)ปรึกษาหารือ ประเด็นการพัฒนากองทุนสวัสดิการ

โดย kamoltip on 27 เม.ย. 64 17:33

ประชุมกรรมการกลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้ ประเด็นกองทุนบำนาญ ครั้งที่ ๑วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ ZOOMเนื้อหา๑.กรอบคิด๑.๑.ระบบบำนาญที่สะสมแล้วคืนเงินเมื่อเกษียณ๑.๒.บำนาญจากฐานทรัพยากร เช่น ต้นไม้ กล้าไม้ การรักษาสิ่งแวดล้อมและบริการทางสังคม๒.รูปแบบ๑)ร่วมกับชุมชน เช่น กลุ่มพัน

โดย kamoltip on 23 มี.ค. 64 17:29

เมื่อ 7 มีนาคม 2564 กลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดย Little Bear on 14 ม.ค. 64 13:47

กลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาได้กำหนดวันที่ในการประชุมสามัญประจำปี 2563 โดยจัดให้มีการประชุมในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 สถานที่ในการจัดประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

โดย Little Bear on 8 มี.ค. 63 10:36

เมื่อ 8 มีนาคม 2563 กลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

82 items(1/9) 2 3 4 5 Next » Last »|