แจ้งเปลี่ยนเลขบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์

โดย Little Bear on May,17 2011 18.17

เนื่องจากผู้ถือบัญชีกลุ่ม คือ นายสิทธิชัย แพทย์พงศ์ ได้เสียชีวิต ทำให้ทางกลุ่มออมทรัพย์มีปัญหากับการเบิกจ่ายและการเปลี่ยนสมุดใหม่ ทางกลุ่มออมทรัพย์ได้เปลี่ยนแปลงเลขบัญชีของกลุ่มฯ ใหม่ (เมื่อสมุดบัญชีเต็ม) โดยโดยมีรายละเอียดของบัญชีใหม่ดังนี้

ชื่อบัญชี นายสมนึก  พรรณศักดิ์ และ/หรือ นายนฤธิ์ ดวงสุวรรณ์ และ/หรือ นายธราดร หมัดเลียด

เลขที่บัญชี 691-234892-2 ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา สามแยกสำโรงสงขลา

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ทางเว็บไซท์

โดย Little Bear on June,30 2011 03.02


ขั้นตอนการโอนเงิน

1. เลือกโอนเงินด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 1. ส่งทางธนาณัติ
 2. ฝาก หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคาร
  วิธีการในการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
  1. ผ่านตู้ ATM ธนาคาร
  2. เคาน์เตอร์ธนาคาร
  3. ตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
  4. Internet Banking
  ชื่อบัญชีธนาคารบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
  นายสมนึก  พรรณศักดิ์ และ/หรือ นายนฤธิ์ ดวงสุวรรณ์ และ/หรือ นายธราดร หมัดเลียด ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สามแยกสำโรงสงขลา 691-234892-2

จดหมายข่าว

โดย Little Bear on May,04 2012 12.54

จดหมายข่าวกลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้ ฉบับที่ 3 - พฤศจิการยน 2556จดหมายข่าวกลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้ ฉบับที่ 1 - พฤษภาคม 2555จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2555สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านทากลุ่มออมทรัพย์ฯ มีข่าวแจ้งให้สมาชิกทราบนะคะสมาชิกที่ต้องการยื่นกู้เงินไม่ว่าเป็นการกู้เงินประเภทใด กร

โครงการสินเชื่อเพื่อการพึ่งตนเองโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

โดย Little Bear on July,09 2013 12.16


เป้าหมาย

๑.  เพื่อเสริมสร้างฐานการพึ่งตนเองของมวลสมาชิก (Learning by caring and sharing from self reliance) ร่วมเรียนรู้เกื้อกูลและแบ่งปัน สานสัมพันธ์ สรรสร้างทางสุขเย็น
๒.  เพื่อการบริหารเงินทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


วัตถุประสงค์ เพื่อการกู้ยืมโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ระยะเริ่มต้น)

เพื่อการพัฒนาฐานการพึ่งตนเอง โดยการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเงิน ได้แก่  การก่อสร้าง หรือซื้ออาคาร หรือต่อเติมอาคาร การซื้อที่ดินเพื่อการเกษตรหรือที่ดินเพื่ออยู่อาศัยของสมาชิก ตลอดจนการกู้ยืมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กร

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

โดย Little Bear on March,02 2014 14.03

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ กลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้ (กลไกด้านสวัสดิการคนทำงานพัฒนา)วันอาทิตย์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ห้องประชุมสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลาโฆ.................................................................

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อ ๕ มี.ค.๖๐

โดย Little Bear on March,05 2017 10.29

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อ ๕ มี.ค.๖๐

นักข่าวพลเมือง ตอน อาหารปันรัก ออกอากาศวันที่ 30 เม.ย.58 @06.00 น.

โดย Little Bear on March,02 2017 11.04

ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters วันนี้ไปดูเส้นทางอาหารทะเลสดๆที่ส่งตรงจากทะเลจะนะ ถึงผู้บริโภค ติดตามกับคุณวิภาพร วัฒนวิทย์

ที่นี่บ้านเรา : อาหารปันรัก (28 ธ.ค. 59)

โดย Little Bear on March,02 2017 11.03

"บางครั้งคนในเมืองก็ได้รับอาหารที่ไม่มีประโยชน์ แถมเป็นพิษต่อร่างกาย..." นี่คือน้ำเสียงแสดงความห่วงใยจากเครือข่ายกลุ่มอาหารปันรัก ที่ต้องการแบ่งปันอาหารดีๆ มีประโยชน์ซึ่งหาได้จากฝีมือของชาวประมงพื้นบ้าน และพยายามส่งต่อความห่วงใยนั้นผ่านอาหาร

เขาคาดหวังว่า เมื่อผู้บริโภคเข้าใจและสัมผัสความรักที่ส่งไป พวกเขาก็จะได้ความรักกลับมาผ่านรูปแบบการร่วมกันหวงแหน และดูแลท้องทะเลร่วมกัน

กินอยู่...คือ : ปันรักจากจะนะ (26 เม.ย. 58)

โดย Little Bear on March,02 2017 11.01

อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีทั้งผืนดินและท้องทะเล ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมาย เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ แต่วันนี้พื้นที่อาหารของจะนะ กำลังถูกคุกคามด้วยโครงการทางเศรษฐกิจ การสร้างท่าเรือน้ำลึกอาจเปลี่ยนแปลงสมดุลทางทะเล ที่ส่งผลต่อที่อยู่ของสัตว์น้ำ การเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคม อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่อาหารของชาวบ้าน

ปันรักจากจะนะ รายการ กิน อยู่ คือ

โดย Little Bear on January,04 2017 15.05

ชม ปันรักจากจะนะ

รายการ: กิน อยู่ คือ

ช่อง ไทยพีบีเอส

๒๖ เมษายน ๒๕๕๘

ต้นฉบับที่ YouTube

อาหารปันรัก ในรายการที่นี่บ้านเรา ช่อง ไทยพีบีเอส

โดย Little Bear on December,27 2016 17.32

"บางครั้งคนในเมืองก็ได้รับอาหารที่ไม่มีประโยชน์ แถมเป็นพิษต่อร่างกาย..." นี่คือน้ำเสียงแสดงความห่วงใยจากเครือข่ายกลุ่มอาหารปันรัก ที่ต้องการแบ่งปันอาหารดีๆมีประโยชน์ซึ่งหาได้จากฝีมือของชาวประมงพื้นบ้านและพยายามส่งต่อความห่วงใยนั้นผ่านอาหาร

เขาคาดหวังว่า เมื่อผู้บริโภคเข้าใจและสัมผัสความรักที่ส่งไป พวกเขาก็จะได้ความรักกลับมาผ่านรูปแบบการร่วมกันหวงแหน และดูแลท้องทะเลร่วมกัน

กลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้ ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี

โดย Little Bear on July,13 2016 13.56

กลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้ ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บัญชี กลุ่มออมทรัพย์ฯ จำนวน 1 อัตราคุณสมบัติ :วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.-ปริญญาตรีเพศ ชาย / หญิงมีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม MS OFFICEสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีได้ หากมีใบอนุญาติประกอบ

ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ๒๕๕๘ เริ่มแล้ว

โดย Little Bear on March,06 2016 12.44

มีภาพมาให้ชมกันก่อนนะครับ

ตัวอย่างการคำนวณ(คร่าวๆ)หาจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี อินเวอร์เตอร์ จำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน

โดย Little Bear on August,23 2015 14.53

ตัวอย่างการคำนวณ(คร่าวๆ)หาจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี อินเวอร์เตอร์ จำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานเผื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้สิ่งที่ต้องคำนวณ 4 อย่าง คือ1.แผงโซลาร์เซลล์ ( Solar Cell Panel ) จะใช้ขนาด กี่โวลท์ กี่วัตต์ (12V 120W)ขนาดของแผง = ค่าการใช้พลังงานรวมทั้งหมด / 5 ชั่วโมง (ปริมาณแสงอาทิตย์

VDO : แนวคิดกลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้

โดย Little Bear on June,23 2014 10.58

ปีนี้กลุ่มออมทรัพย์ฯ มีกรรมการใหม่ไฟแรง Pavinee Chaipark ผู้ช่ำชองกับการทำงานในสายสื่อสารภาคประชาชน เริ่มงานด้วย "ปฏิบัติการงานสื่อสารในมือเรา" สื่อสารเรื่องงานออมทรัพย์กับสมาชิก ประเดิมด้วยการสัมภาษณ์คุณศุภวรรณ ชนะสงคราม ประธานกรรมการกลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้ถึงเรื่องแนวคิดของกลุ่มฯ

65 items(1/7) 2 3 4 5 Next » Last »|