บริการสมาชิก

โดย Little Bear on June,11 2017 14.08

บริการอื่นๆ

ประกาศ : เปลี่ยนหมายเลขบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินสัจจะ-ชำระหนี้ เริ่มใช้งานปี 2561

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี นางสาว ศุภวรรณ ชนะสงคราม และ/หรือ นางสาว กมลทิพย์ อินทะโณ และ/หรือ นางสาว จุฑา สังชาติ
สาขา 5107 เทสโก้ โลตัส หาดใหญ่
เลขที่ 408-2-61001-1

ประกาศยอดโอนเงินสัจจะที่ไม่มีเจ้าของ

โดย Little Bear on July,19 2018 14.11

รายละเอียดยอดเงินโอนเข้าบัญชีกลุ่มไม่ทราบเจ้าของ ปี 2560 หากเป็นยอดเงินโอนของสมาชิกท่านใด ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มพร้อมแสดงหลักฐาน หากไม่มีผู้แจ้งเป็นเจ้าของ ทางกลุ่มจะนำเงินสมทบทุนเข้ากองทุนพัฒนากลุ่มงานกระบวนการเอ็นจีโอต่อไป

วันเดือนปียอดเงิน
๒-๐๑-๒๕๖๐๑๐๐
๓-๐๒-๒๕๖๐๗,๗๖๓
๒๘-๐๔-๒๕๖๐๒,๕๐๐
๑๖-๓-๒๕๖๑๓,๘๐๐
รวม๑๔,๑๖๓

จึงประกาศมาให้สมาชิกรับทราบและดำเนินการ

ประกาศ : แก้ไขระเบียบการกู้สามัญและกู้ร่วมจากมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

โดย Little Bear on March,17 2018 10.33

ประกาศมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560แก้ไขระเบียบกลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้เรื่อง การกู้สามัญและการกู้ร่วมการกู้สามัญ กู้ได้ไม่เกินเงินสัจจะสะสมของตนเองการกู้ร่วม กู้ได้ไม่เกินเงินสัจจะสะสมของตนเองและสมาชิกผู้กู้ร่วมสมาชิกที่มีพันธะการกู้อยู่แล้ว ไม่สามารถกู้สามัญหรือกู้ร่วมได้ประ

ประกาศ : เปลี่ยนหมายเลขบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินสัจจะ-ชำระหนี้ เริ่มใช้งานปี 2561

โดย Little Bear on March,17 2018 10.26

เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดใหม่ ปี 2561-2562 กลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารใหม่สำหรับการโอนเงินสัจจะ และ ชำระหนี้ ดังรายละเอียดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นางสาว ศุภวรรณ ชนะสงคราม และ/หรือ นางสาว กมลทิพย์ อินทะโณ และ/หรือ นางสาว จุฑา สังชาติสาขา 5107 เทสโก้ โลตัส ห

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑

โดย Little Bear on March,04 2018 14.17

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้ (กลไกด้านสวัสดิการคนทำงานพัฒนาภาคใต้ กป.อพช.ภาคใต้)วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลานำเสนอวิสัยทัศน์ของกลุ่ม โดยนางสาวศุภวรรณ ชนะสงคราม ประธานกลุ่มออมทรัพย์มีการกำ

ข้อมูลล่าสุด จากบันทึกการประชุม ส.ค. ๖๐

โดย เอกชัย อิสระทะ on September,21 2017 11.07

๓.๒.๖ นายเอกชัย อิสระทะ สมาชิกเลขที่ ๒๐๑ มีเงินสัจจะ ๓๐,๑๐๐ บาท ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ได้กู้เงินพิเศษเมื่อ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท ส่งเงินต้นมา ๑๖๖ บาท ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ มีการประนอมหนี้และทำสัญญาใ

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อ ๕ มี.ค.๖๐

โดย Little Bear on March,05 2017 10.29

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อ ๕ มี.ค.๖๐

นักข่าวพลเมือง ตอน อาหารปันรัก ออกอากาศวันที่ 30 เม.ย.58 @06.00 น.

โดย Little Bear on March,02 2017 11.04

ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters วันนี้ไปดูเส้นทางอาหารทะเลสดๆที่ส่งตรงจากทะเลจะนะ ถึงผู้บริโภค ติดตามกับคุณวิภาพร วัฒนวิทย์

ที่นี่บ้านเรา : อาหารปันรัก (28 ธ.ค. 59)

โดย Little Bear on March,02 2017 11.03

"บางครั้งคนในเมืองก็ได้รับอาหารที่ไม่มีประโยชน์ แถมเป็นพิษต่อร่างกาย..." นี่คือน้ำเสียงแสดงความห่วงใยจากเครือข่ายกลุ่มอาหารปันรัก ที่ต้องการแบ่งปันอาหารดีๆ มีประโยชน์ซึ่งหาได้จากฝีมือของชาวประมงพื้นบ้าน และพยายามส่งต่อความห่วงใยนั้นผ่านอาหาร

เขาคาดหวังว่า เมื่อผู้บริโภคเข้าใจและสัมผัสความรักที่ส่งไป พวกเขาก็จะได้ความรักกลับมาผ่านรูปแบบการร่วมกันหวงแหน และดูแลท้องทะเลร่วมกัน

กินอยู่...คือ : ปันรักจากจะนะ (26 เม.ย. 58)

โดย Little Bear on March,02 2017 11.01

อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีทั้งผืนดินและท้องทะเล ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมาย เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ แต่วันนี้พื้นที่อาหารของจะนะ กำลังถูกคุกคามด้วยโครงการทางเศรษฐกิจ การสร้างท่าเรือน้ำลึกอาจเปลี่ยนแปลงสมดุลทางทะเล ที่ส่งผลต่อที่อยู่ของสัตว์น้ำ การเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคม อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่อาหารของชาวบ้าน

ปันรักจากจะนะ รายการ กิน อยู่ คือ

โดย Little Bear on January,04 2017 15.05

ชม ปันรักจากจะนะ

รายการ: กิน อยู่ คือ

ช่อง ไทยพีบีเอส

๒๖ เมษายน ๒๕๕๘

ต้นฉบับที่ YouTube

69 items(1/7) 2 3 4 5 Next » Last »|